Cazare in Tokyo, ルーマニア語不動産、


by ichiiromania

Apartamente mobiliate

c0219214_135088.jpg


Adresa: Tokyo, Hachioji-shi, Minami-cho
st. Hachioji ( Chuo ), 7 min. de la statie.

c0219214_1352495.jpg


c0219214_1353360.jpg


c0219214_13531561.jpg


Cazare: 100,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 23.04 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.27


c0219214_1355655.jpg

# by ichiiromania | 2010-01-27 13:56 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_13283746.jpg


Adresa: Tokyo, Sumida-ku, Ryugoku 3
st. Ryugoku ( Sobu ), 5 min. de la statie;
st. Morishita ( Toei Metro ), 8 min. de la statie.

c0219214_13342655.jpg


c0219214_13344635.jpg


Cazare: 100,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 23.23 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.27


c0219214_13452735.jpg

# by ichiiromania | 2010-01-27 13:46 | Cazare in Tokyo

Cazare in Tokyo

c0219214_17304693.jpg


Adresa: Tokyo, Nerima-ku, Sekimachikita-3
St. Musashiseki ( Seibu-Shinjuku ), 10 min de la statie.

c0219214_17325075.jpg


Cazare: 60,000 Yeni
Fee de continutul blocului: 2,000 Yeni
Taxa de asigurare: 20,000 Yeni ( pe 2 ani contract)
Suprafata totala: 31.68㎡
Garantie: de 1 luna a platii de cazare
Bani de cheie: de 1 luna a platii de cazare

Conducator (în japoneză)

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2009.10.15


c0219214_17572830.jpg

# by ichiiromania | 2009-10-15 17:46