Cazare in Tokyo, ルーマニア語不動産、


by ichiiromania

<   2010年 05月 ( 6 )   > この月の画像一覧

Apartamente in Tokyo

c0219214_944565.jpg


Adresa: Tokyo, Setagaia-ku, Matsubara 1
st. Meidai-mae ( Keio ), 7 min de la statie.

c0219214_945794.jpg


c0219214_9462327.jpg


c0219214_9463857.jpg


Cazare: 95,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 15.50 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gif Contact: 080-3004-0485

055.gif E-mail: ichiiludmila@hotmail.co.jp

052.gif Skype: Ichii_Ludmila

2010.5.24


c0219214_9464761.jpg

by ichiiromania | 2010-05-24 09:52 | Cazare in Tokyo

Cazare in Tokyo

c0219214_9552065.jpg


c0219214_9553172.jpg


Adresa: Tokyo, Itabashi-ku, Hikawa-cho
st. Oyama ( Tobu ), 8 min de la statie

c0219214_956014.jpg


Cazare: 97,000 Yen
Plata de energie electrica: 0
Curatania blocului: 10,000 Yen
Suprafata totala: 37.30 ㎡ ( 2DK )
Garantie: 2 luni
Bani de cheie: 0

062.gif Contact: 080-3004-0485

055.gif E-mail: ichiiludmila@hotmail.co.jp

052.gif Skype: Ichii_Ludmila

2010.5.20


c0219214_9561049.jpg

by ichiiromania | 2010-05-20 10:04 | Cazare in Tokyo

Cazare in Tokyo

c0219214_17333137.jpg


Adresa: Toyko, Katsushika-ku, Yotsuki 3
st. Yotsuki ( Keisei Oshiage )
9 min. de la statie.

c0219214_17334168.jpg


c0219214_17335034.jpg


Cazare: 74,000 Yen
Plata de energie electrica: 0
Curatania blocului: 0
Suprafata totala: 35.30 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gif Contact: 080-3004-0485

055.gif E-mail: ichiiludmila@hotmail.co.jp

052.gif Skype: Ichii_Ludmila

2010.5.15


c0219214_1734294.jpg

by ichiiromania | 2010-05-15 18:18 | Cazare in Tokyo

Cazare in Tokyo

c0219214_16284364.jpgAdresa: Tokyo, Bunkyo-ku, Otsuka 3
st. Myogadani ( Marunouchi )

c0219214_16285319.jpg


Cazare: 74,000 Yen
Plata de energie electrica: 0 Yen
Curatania blocului: 5,000 Yen
Suprafata totala: 22.50 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichiiludmila@hotmail.co.jp

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.5.15


c0219214_1629368.jpg

by ichiiromania | 2010-05-15 17:15 | Cazare in Tokyo

Cazare in Tokyo

c0219214_1641590.jpg


Adresa: Tokyo, Nakano-ku, Egota 2
st. Numabukuro ( Seibu Shinjuku )

c0219214_1642629.jpg


c0219214_1643724.jpg


c0219214_164491.jpg


Cazare: 69,000 Yen
Plata de energie electrica: 0 Yen
Curatania blocului: 6,000 Yen
Suprafata totala: 23.37 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichiiludmila@hotmail.co.jp

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.5.15


c0219214_165076.jpg

by ichiiromania | 2010-05-15 16:06 | Cazare in Tokyo

Cazare in Tokyo

c0219214_14364269.jpg


Adresa: Tokyo, Nakano-ku, Egota 2
st. Numabukuro ( Seibu Shinjuku )

c0219214_14385593.jpg


c0219214_14414036.jpg


Cazare: 69,000 Yen
Plata de energie electrica: 0 Yen
Curatania blocului: 6,000 Yen
Suprafata totala: 23.53 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichiiludmila@hotmail.co.jp

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.5.15


c0219214_14444057.jpg

by ichiiromania | 2010-05-15 14:45 | Cazare in Tokyo