Cazare in Tokyo, ルーマニア語不動産、


by ichiiromania

<   2010年 03月 ( 7 )   > この月の画像一覧

Apartamente

c0219214_14183891.jpg


Adresa: Tokyo, Minato-ku, Konan 3
st. Shinagawa ( Tokaido-hon ),
12 min. de la statie

c0219214_14184998.jpg


c0219214_14185763.jpg


Cazare: 145,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 25.37 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.30


c0219214_141987.jpg

by ichiiromania | 2010-03-30 17:42 | Cazare in Tokyo

Apartamente

c0219214_1444792.jpg


Adresa: Tokyo, Minato-ku, Konan 3
st. Shinagawa ( Tokaido-hon ), 12 min. de la statie.

c0219214_1445689.jpg


c0219214_145575.jpg


c0219214_1451410.jpg


c0219214_1452320.jpg


Cazare: 140,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 25.37 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.30


c0219214_1453218.jpg

by ichiiromania | 2010-03-30 15:38 | Cazare in Tokyo

Apartamente

c0219214_13435932.jpg


Adresa: Tokyo, Shinagawa-ku, Nishi-gotanda 3
st. Meguro ( Yamanote ), 8 min. de la statie

c0219214_1344957.jpg


c0219214_13441735.jpg


c0219214_13442683.jpg


Cazare: 135,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 25.45 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.30


c0219214_1344368.jpg

by ichiiromania | 2010-03-30 13:14 | Cazare in Tokyo

Apartamente

c0219214_133273.jpg


Adresa: Tokyo, Shibuya-ku, Yoyogi 3
st. Yoyogi ( Yamanote ), 6 min. de la statie

c0219214_13321714.jpg


c0219214_1332272.jpg


Cazare: 135,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 20.32 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.25


c0219214_13323833.jpg

by ichiiromania | 2010-03-25 17:19 | Cazare in Tokyo

Apartamente

c0219214_13182045.jpg


Adresa: Tokyo, Shibuya-ku, Hon-machi 1
st. Hatsudai ( Keio ), 1 min. de la statie

c0219214_13183221.jpg


c0219214_13184215.jpg


c0219214_13185181.jpg


Cazare: 135,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 21.93 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.25


c0219214_1319073.jpg

by ichiiromania | 2010-03-25 15:11 | Cazare in Tokyo

Apartamente

c0219214_12585859.jpg


Adresa: Tokyo, Shinagawa-ku, Nishi-gotanda 3
st. Meguro ( Yamanote ), 8 min. de la statie

c0219214_12591327.jpg


c0219214_12592598.jpg


Cazare: 135,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 27.30 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.25


c0219214_12593698.jpg

by ichiiromania | 2010-03-25 13:58 | Cazare in Tokyo

Apartamente

c0219214_17285016.jpg


Adresa: Tokyo-to, Shinjuku-ku, Kamiochiai 3
st. Nakai ( Seibu Shinjuku )

c0219214_17291147.jpg


c0219214_17292924.jpg


Cazare: 88,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 18.48㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485

055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com

052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.3.22


c0219214_1739136.jpg

by ichiiromania | 2010-03-22 17:40 | Cazare in Tokyo