Cazare in Tokyo, ルーマニア語不動産、


by ichiiromania

<   2010年 01月 ( 7 )   > この月の画像一覧

Apartamente mobiliate

c0219214_1812815.jpg


Adresa: Tokyo, Minato-ku, Konan
st. Shinagawa ( Yamanote ), 12 min. de la statie

c0219214_1824492.jpg


c0219214_1825459.jpg


c0219214_18349.jpg


Cazare: 140,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 25.37 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.30


c0219214_1841097.jpg

by ichiiromania | 2010-01-30 18:05 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_14404381.jpg


Adresa: Tokyo, Shinagawa-ku, Nishi-gotanda 3
st. Gotanda ( Yamanote ), 10 min. de la statie.

c0219214_14422018.jpg


c0219214_14423187.jpg


c0219214_14424275.jpg


Cazare: 140,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 23.83 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.30


c0219214_14442183.jpg

by ichiiromania | 2010-01-30 14:44 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_1352350.jpg


c0219214_13521830.jpg


Adresa: Tokyo, Ota-ku, Nishi-kamata.
st. Kamata ( Keihin-tohoku ), 7 min. de la statie.

c0219214_13543153.jpg


c0219214_13544493.jpg


Cazare: 190,000 Yen
Plata de energie electrica: 30,000 Yen
Curatania blocului: 40,000 Yen
Suprafata totala: 42.40 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.29


c0219214_1356963.jpg

by ichiiromania | 2010-01-29 13:57 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_13423295.jpg


Adresa: Tokyo, Shinjuku-ku, Okubo 2
st. Shin-okubo ( Yamanote ),
7 min. de la statie

c0219214_13455265.jpg


c0219214_1346447.jpg


Cazare: 130,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 28.08 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.28


c0219214_13494485.jpg

by ichiiromania | 2010-01-28 13:57 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_13595253.jpg


Adresa: Tokyo, Toshima-ku, Higashi-ikebukuro 2
st. Otsuka ( Yamanote ), 8 min. de la statie;
st. Ikebukuro ( Yamanote ), 15 min. de la statie.

c0219214_1422482.jpg


c0219214_1423697.jpg


Cazare: 110,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 20.63 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.27


c0219214_144162.jpg

by ichiiromania | 2010-01-27 14:04 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_135088.jpg


Adresa: Tokyo, Hachioji-shi, Minami-cho
st. Hachioji ( Chuo ), 7 min. de la statie.

c0219214_1352495.jpg


c0219214_1353360.jpg


c0219214_13531561.jpg


Cazare: 100,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 23.04 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.27


c0219214_1355655.jpg

by ichiiromania | 2010-01-27 13:56 | Cazare in Tokyo

Apartamente mobiliate

c0219214_13283746.jpg


Adresa: Tokyo, Sumida-ku, Ryugoku 3
st. Ryugoku ( Sobu ), 5 min. de la statie;
st. Morishita ( Toei Metro ), 8 min. de la statie.

c0219214_13342655.jpg


c0219214_13344635.jpg


Cazare: 100,000 Yen
Plata de energie electrica: 20,000 Yen
Curatania blocului: 30,000 Yen
Suprafata totala: 23.23 ㎡
Garantie: 0
Bani de cheie: 0

062.gifContact: 080-3004-0485
055.gifE-mail: ichii_ludmila@hotmail.com
052.gifSkype: Ichii_Ludmila

2010.1.27


c0219214_13452735.jpg

by ichiiromania | 2010-01-27 13:46 | Cazare in Tokyo